Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна - Бібліотека - читачам


     Бібліотека - читачам  Інформаційні списки літератури, дайджести для організаторів дитячого читання

Інформаційно-бібліографічна діяльність дитячих бібліотек

Укладач В. Є. Щербак

Шановні колеги!

   ІОднією із найважливіших задач, які стоять перед дитячими бібліотеками, є створення інформаційного середовища, забезпечення відкритого і оперативного доступу користувачів до всього різноманіття джерел інформації та організації вільного бібліографічного спілкування.
   Сьогодні інформаційне середовище дитячих бібліотек – це не тільки фонди, а і навколишній організований простір дитячої бібліотеки, чиї компоненти відповідають особливостям читацького розвитку дитини. Серед них: система інформаційних виставок, бібліографічне орієнтування, бібліографічні посібники, система каталогів і картотек, стендова інформація, комп’ютерні ігри, які розкривають книжковий фонд. Кожен із компонентів інформаційного середовища – це вагомий засіб, за допомогою якого виховується інформаційна культура читачів. Значна більшість дитячих бібліотек намагається відійти від традиційних форм розкриття книжкових фондів, створює інше інформаційне середовище своїх бібліотек.
   Сучасні бібліотеки перетворюються із книгосховищ друкованих документів на автоматизовані центри, а вся діяльність здійснюється в новому інформаційному середовищі, яке визначилося появою електронного документу, комп’ютеризацією інформаційних процесів, електронною доставкою документів, розвитком телекомунікаційних засобів, глобальних комп’ютерних мереж.
   Вся інформаційно-бібліографічна робота більшості бібліотек сьогодні будується у значній мірі на формуванні умінь, пов’язаних з пошуком інформації, роботі з новими комп’ютерними технологіями. Особливо інтенсивно Інтернет вторгся у довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування, він відкрив нові можливості для використання професійного досвіду і знань бібліотекарів у задоволенні інформаційних потреб користувачів. Тому практично всі іновації в бібліографічній роботі так чи інакше пов’язані з новими технологіями. Користувачам сьогодні потрібно швидке отримання інформації, легкість і доступність пошуку.
   Бібліотеки ідуть шляхом освоєння нових інформаційних технологій, вибирають для себе той чи інший шлях. Вони створюють нові електронні продукти, на яких представлені краєзнавчі фонди, архіви бібліотек, фонди періодичних видань та інше.
   Даний інформаційний список познайомить вас з інноваційними практичними підходами дитячих бібліотек України та деяких зарубіжних країн до розв’язання проблем інформаційної підготовки користувачів, досвідом створення електронних каталогів, сайтів, електронної доставки документів, уміння самостійно працювати з довідково-бібліографічним та інформаційним сервісом бібліотеки на основі сучасних комп’ютерних комунікаційних он-лайнових технологій.

   Список складається з таких розділів:

  1. Інформаційно-бібліотечна робота сучасних бібліотек
  2. Електронна мозаїка бібліографічних ресурсів
  3. Бібліотеки в меді@просторі
  4. Медіа та інформаційна грамотність користувачів
  5.    Список поданий на основі джерельної бази Миколаївської обласної бібліотеки для дітей та ресурсів Інтернет.
        У межах розділу публікації подано за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій.


    
© 2008 - 2019. Всі права захищені. Copyright Миколаївська обласна бібліотека для дiтей ім. В.Лягіна та партнери.  При використанні матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове.