Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна - Бібліотека - читачам


     Бібліотека - читачам  Інформаційні списки літератури, дайджести для організаторів дитячого читання


Укладач В.Є. Щербак

   «Виховуємо громадянина – патріота України» : інформ. список для організаторів дитячого читання / Миколаївська обл. б-ка для дітей ім. В. О. Лягіна; уклад. В. Є. Щербак. – Миколаїв: 2016. – 24 с.

   Список включає нормативно-правові документи, статті з періодичних видань з досвіду роботи вчителів, бібліотекарів та громадських діячів. Наводяться форми і методи роботи, які сприятимуть національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, формуванню їх активної позиції у громадянському житті, здатності орієнтуватися і адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших.
   Призначений вчителям, класним керівникам, вихователям, бібліотекарям, всім, хто цікавиться питаннями національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні.

Шановні колеги!

   На сучасному етапі українського державотворення надзвичайно актуальною є проблема виховання у молодого покоління патріотичних почуттів, активної громадської позиції, сприяння усвідомленню дітьми свого громадського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей. Патріотизм є нагальною потребою держави, якій необхідні національно свідомі громадяни, здатні забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі.
   Сьогодні в умовах розбудови України як суверенної держави, перед навчальними закладами, бібліотеками стоїть складне і відповідальне завдання – виховання патріота, свідомого громадянина держави, який буде прагнути волі та відстоюватиме свободу і територіальну цілісність країни, проявлятиме високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію на прикладах героїв Другої світової війни, героїв Небесної Сотні, українських військових, добровольців, волонтерів.
   Любов до своєї Батьківщини – одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особистості. Тому ми всі повинні забезпечити, щоб діти знали більше про свій край, відчували гордість за нього. А якщо наші молоді громадяни будуть прагнути до вдосконалення свого майбутнього, тоді і наша держава почне процвітати. Прийнята у червні 2015 року «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні» наголошує: «В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації».
   Нині патріотичне виховання має проходити через увесь комплекс заходів, направлених на національне, громадське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання і базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.
   Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна, враховуючи актуальність цієї теми, підготувала інформаційний список «Виховуємо громадянина – патріота України». Він включає нормативно-правові документи, статті з періодичних видань, з досвіду роботи вчителів, бібліотекарів та громадських діячів. Наводяться форми роботи і методи, які сприятимуть національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, формуванню їх активної позиції у громадянському житті, здатності орієнтуватися і адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших.

   Література у списку представлена у таких розділах:

 1. Нормативно-правова база з питань патріотичного виховання;
 2. Сучасне патріотичне виховання в Україні;
 3. Уроки в системі національно-патріотичного виховання;
 4. Плекаємо патріотів-дошкільнят;
 5. Сценарії масових заходів, уроків, занять;
 6. Вислови відомих людей про Батьківщину, мову, народ, свободу;
 7. Народна мудрість. Прислів’я та приказки.
 8.    Список складено на основі джерельної бази Миколаївської обласної бібліотеки для дітей та ресурсів Інтернет.
      Публікації подано за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій.


  
© 2008 - 2019. Всі права захищені. Copyright Миколаївська обласна бібліотека для дiтей ім. В.Лягіна та партнери.  При використанні матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове.