Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна - Бібліотека - читачам


     Бібліотека - читачам  Інформаційні списки літератури, дайджести для організаторів дитячого читання

"Бібліотека як центр формування інформаційної культури"
(Інформаційний дайджест для вчителів та бібліотекарів)

Шановні колеги!

   В наш час практично не можна назвати жодну сферу людської діяльності, яка не зазнала б незалежності від ринку інформації і не мала б потреби у використанні новітніх інформаційних технологій. Все це в значній мірі змінює уявлення, погляди, поведінку, спосіб життя і мислення сучасної людини і ставить до неї нові вимоги, найважливішою серед яких є опанування інформаційною грамотністю та інформаційною культурою.
   Інформаційна культура особистості стала об’єктом пильної уваги фахівців найрізноманітніших галузей: філософів, культурологів, психологів, бібліотекарів, інформаційних працівників.
   Нова система освіти повинна орієнтуватися не скільки на засвоєння учнями універсальних знань, умінь і навичок, стільки на розвиток особистості школяра, здатного творчо застосовувати отримані знання у практичній діяльності. Вміти ефективно вести пошук, переробляти, використовувати інформацію як джерело знань та створювати власні інформаційні продукти. Особливе місце в цій роботі належить дитячим бібліотекам як інформаційним, культурно-просвітницьким центрам навчально-виховного процесу підростаючого покоління.
   Завдання дитячих бібліотек – закласти в кожній дитині основи незалежного користувача бібліотеки, який упевнено працює з книгою, володіє новітніми засобами інформації, тобто виховати особистість, яка цінує не тільки свої погляди світосприймання, але й інформацію, що знаходиться у суспільному користуванні. Інформаційні уміння – це розуміння тексту, володіння логічними прийомами роботи з науково-пізнавальною, критичною, довідковою літературою, сучасними медіаресурсами, правилами культури читання, вільне орієнтування в потоці інформації, знання методики підготовки та оформлення навчальних і творчих робіт, уміння самостійно працювати з довідково-бібліографічним та інформаційним сервісом бібліотеки на основі сучасних комп’ютерних комунікаційних он-лайнових технологій.
   Останнім часом утверджується погляд на бібліотеки як на органічну частину інформаційного середовища суспільства. До їх величезних інформаційних ресурсів додаються комп’ютери, програмні засоби, машиночитані джерела інформації, а можливість підключення до комп’ютерних мереж збагачує їх ще й світовими інформаційними ресурсами. Формування інформаційної культури читачів, яка включала б не тільки традиційну бібліотечно-бібліографічну культуру, але й вміння оперувати інформацією з використанням сучасних комп’ютерних засобів, є однією з головних функцій сучасної бібліотеки. Для її реалізації бібліотеки повинні перейти від традиційної популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед читачів до їх цілеспрямованої інформаційної освіти.
   Інформаційний дайджест, який ми вам представляємо, познайомить вчителів, бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів з теоретичними основами формування інформаційної культури особистості, допоможе бібліотекарям зорієнтуватися у сучасних підходах виховання інформаційної культури; визначитися з комплексом форм і методів організації цілеспрямованої інформаційної освіти, покликаної формувати у дітей цілісну систему знань і вмінь роботи з інформацією для забезпечення навчальної та самоосвітньої діяльності; визначити найважливіші принципи, на яких повинна будуватися програма занять курсу „Основи інформаційної культури” з учнями 1-11(12) класів та допомогти бібліотекарям в опрацюванні тематики і організації навчального процесу.

   Матеріал розміщено за такими розділами:

  1. Науково-практичні підходи до формування інформаційної культури користувачів.
  2. Медіа- та інформаційна грамотність: новий функціонал бібліотек.
  3. Бібліотечно-бібліографічні заняття в системі загальноосвітньої підготовки школяра. (Досвід роботи дитячих та шкільних бібліотек)
  4. «В країні цікавих уроків». (Сценарії бібліотечних уроків, занять, бібліографічних ігор, конкурсів)
  5. Інтернет-ресурси
  6.    У межах кожного розділу публікації подано за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій. Матеріали, включені у дайджест, є в наявності у фондах Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна.


    
© 2008 - 2019. Всі права захищені. Copyright Миколаївська обласна бібліотека для дiтей ім. В.Лягіна та партнери.  При використанні матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове.