Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна - Моя Миколаївщина


      Моя Миколаївщина  Вони прославили та прославляють Миколаївщину  Заморій П. К.

Заморій Петро Костьович
український геолог, геоморфолог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Київського університету
(1906 – 1975)


Біографічна довідка
      Заморій Петро Костянтинович народився 25 червня 1906 року в с. Висунськ Херсонського повіту Херсонської губернії (нині Березнегуватського району Миколаївської області). Навчався у Херсонському сільськогосподарському інституті, який закінчив 1926 року. 1936 року захистив кандидатську дисертацію.
      Петро Костянтинович працював на Херсонській дослідницькій станції (1926 – 1927), на Київській крайовій насіннєвій станції (1927 – 1930), у тресті «Башзолото» (с. Авзян, Башкортостан, РФ, 1941 – 1943 рр.). З 1933 року, після закінчення аспірантури, почав працювати у Київському інституті геологічних наук АН УРСР (Київ). У передвоєнні роки Петро Костянтинович систематично працював майже на всій території України в геолого-розвідувальних експедиціях.
      1936 року захистив кандидатську дисертацію. Вже на посаді завідувача відділу геотектоніки та геоморфології в Інституті геологічних наук, систематизував та узагальнював зібрані в експедиціях матеріали. З 1944 року – доцент, у 1949 – 1975 роках завідувач кафедри геоморфології та палеогеографії на географічному факультеті Київського університетуту.
      П. К. Заморій нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1944), орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945). 1950 року за працю «Четвертинні відклади УРСР» присвоєно вчений ступінь доктора геолого-мінералогічних наук. 1959 року Петру Костянтиновичу присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки УРСР.
      Петро Костянтинович Заморій – автор понад 200 наукових праць. Основні праці присвячені вивченню антропогенних відкладів і геоморфології України й Уралу, розсипних родовищ корисних копалин і неотектонічних рухів земної кори. Провадив комплексні геолого-гідрологічні дослідження Лівобережжя Дніпра і Волино-Поділля, гідрохімічні дослідження Сиваша і Перекопських солоних озер. Автор серії карт геоморфологічних та четвертинних відкладів України. Президент Українського географічного товариства (1957 – 1964). У 1973 – 1975 роках був редактором Міжвідомчого наукового збірника «Фізична географія та геоморфологія».
      Помер Петро Костянтинович Заморій 26 березня 1975 року. Похований на Байковому кладовищі Києва.

Література про життя і творчість

  • Заморій Петро Костянтинович // Енциклопедія сучасної України : Т. 10. – К., 2010. – С. 216.
  • Палієнко, Л. Теоретик і практик вітчизняної геоморфології : (до 100-річчя з дня народження Петра Костянтиновича Заморія) / Л. Палієнко // Географія та основи економіки в школі. - 2006. - N7. - С. 52-54 : фото.
Web-ресурси
  • Заморій Петро Костянтинович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України : [веб-сайт]. - Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14860, вільний. - Дата останнього доступу : 14.03.2016. - Загол. з екрана.


© 2008 - 2019. Всі права захищені. Copyright Миколаївська обласна бібліотека для дiтей ім. В.Лягіна та партнери.  При використанні матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове.