Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна - Моя Миколаївщина


      Моя Миколаївщина  Що зберігає миколаївська земля: «Дикий Сад»

Географічне розташування давнього міста

Стародавні поселення і торгові шляхи

   Північне Причорномор'я – це найдавніший регіон землі, де тисячі років жили люди, що належали до різних народів. Тут не було неосвоєного людиною простору. Городище «Дикий Сад» – поселення, укріплене валом і ровом, ви¬никло наприкінці XIII ст. і функціонувало до початку Х ст. до н. е. Цей висновок підтвер¬джує радіовуглецеве датування – 1250–900 рр. до н. е. Городище «Дикий Сад» виконувало роль економічного, культурно¬го, релігійного та політичного центру Південно-Східної Європи, залишаючись єдиним чорноморським містом-портом часів легендарної Трої і Троянської війни в регіоні степової смуги Північного Причорномор'я, населення якого підтримувало тісні контакти із навколишнім населенням ойкумени – частиною світу, освоєної людством. Напрями контактів жителів Дикого Саду
    Виникненню та функціонуванню городища сприяли дві причини. Перша – суб'єктивно-географічна. Городище «Дикий Сад» замикало найпівнічнішу точку Чорноморського шляху і контролювало основні сухопутні шляхи по вододілах: на північ – до Лісостепу, на північний захід – до Центральної та Північної Європи, а також переправу через Південний Буг – шляхи в Балкано-Подунав'я. Тут пролягав найкоротший шлях до прямого вододілу між Південним Бугом і Дністром – вододілу, що вів до найзручніших виходів до Центральної й Північної Європи.
    Друга причина – об'єктивна. Розвитку городища сприяли пошуки зручних шляхів до волинських і балтійських родовищ бурштину. До того ж воно було зручною перевалочною базою сухопутно-морського шляху. Тут перехрещува¬лися шляхи «схід – захід» і «північ – південь».
    Припускають, що «Дикий Сад» – це і є місто кіммерійців, описане Гомером в «Одіссеї», «градом людей кіммерійських», жителі якого підтримували тісні господарські, культурні й політичні контакти з навколишнім населенням стародавнього світу. Гомер писав: «Там країна і місто мужів кіммерійських, оповитих імлою і хмарами...».© 2008 - 2019. Всі права захищені. Copyright Миколаївська обласна бібліотека для дiтей ім. В.Лягіна та партнери.  При використанні матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове.