Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна - Нотатник бібліотекаря


     Нотатник бібліотекаря   Видання для професіоналів

Видання для професіоналів

Шановні колеги!

    Видавництво „Либерея – Бибинформ” випускає серію посібників „Библиотекарь и время. XXI век”. Ознайомитись з ними та іншою професійною літературою Ви можете у відділі маркетингу та перспективних методик Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна. Сподіваємося, що вони допоможуть у Вашій роботі. Матеріали подані за хронологією.

   Каптерев, А. И.
Компьютеризация информационных технологий: учебное пособие/ А. И. Каптерев. – М.: Литера, 2013. – 304 с.

   Навчальний посібник, призначений для студентів соціально-гуманітарного профілю, слухачів курсів підвищення кваліфікації, що практикують фахівців у галузі інформаційних технологій.

   Кашкаров, А. П.
Приобщение к чтению: инновации для родителей, инструментарий библиотекаря/ А. П. Кашкаров. – М.: Либерея-Бибинформ, 2012. – 96 с.

   На сторінках книги розглядається організація родинного читання як метод додаткової освіти і виховання дітей шкільного віку за допомогою мотивації особистого інтересу. Даються методичні рекомендації з боку батька і педагога додаткової освіти. Розділи, написані батьком дівчинки-підлітка зрозумілою і доступною мовою, спонукають читача розплющити очі на своє дитя, врахувати інтереси маленької особи.

   Матвеева, И. Ю.
Креативный менеджмент в библиотеке: учебно-практическое пособие/ И. Ю. Матвеева. – М.: Литера, 2012. – 144 с.

   Даний навчально-практичний посібник написаний з метою теоретичного осмислення і ролі креативного менеджменту в бібліотечній сфері. У посібнику аналізується суть бібліотечної творчості і творчої діяльності, розкривається взаємозв'язок творчості і інновацій, характеризується структура творчого потенціалу, чинники і бар'єри креативності бібліотечного фахівця. Особлива увага приділяється опису засобів активізації креативності особи.

   Огар, Е.
Дитяча книга і промоція читання в Східній Європі / Е. Огар. – К.: Грані-Т, - 2012. – 188 с.

   У науково-практичних статтях висвітлено особливості розвитку сучасної дитячої книги в Україні, Росії, Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Болгарії – країнах, що протягом останнього двадцятиліття пройшли шляхом подібних політико-економічних та соціокультурних трансформацій.
    Аналіз проблематики у книгознавчому, літературознавчому, дидактичному та бібліотекознавчому аспектах визначив міждисциплінарний характер збірника. Порушені питання інформаційного забезпечення дослідницької сфери, підтримки просування ідей читання та позитивного іміджу книги є важливими для вироблення життєздатних стратегії й тактики подальшого розвитку царини дитячої книги, а також відповідної ділянки наукових знань.
    Для науковців і практиків, може використовуватися в навчальному процесі студентами різних спеціальностей, об’єднаних напрямом «соціальні комунікації».

   Лугова, Л. А.
Острів безпеки у світі небезпек: на допомогу бібліотерапевту / Л.А. Лугова, Ю.В. Стадницька. – Львів, 2012. – 160 с.

   Збірка містить матеріали, накопичені впродовж реалізації проекту «Ковчег». Подано інформацію про бібліотерапію, її історію та розвиток, функції та можливості за¬стосування, викладені відомими українськими та зарубіжними дослідниками, пси¬хологами, психотерапевтами та письменниками. Розкрито секрети налагодження роботи, наведено перелік літератури, підібраний для якісного «лікування» книгою. Уміщено також казки, оповідки та вірші, написані сучасними письменниками і українськими та польськими бібліотекарями.
    Стане у нагоді бібліотекарям-фахівцям, котрі вирішили пізнати суть бібліоте¬рапії та впроваджують набуті знання у своїй роботі, а також психологам, психоте¬рапевтам, педагогам.

   Алешин, Л. И.
Материально-техническая база библиотек: учебное пособие / Л. И. Алешин. – М.: ФОРУМ, 2012. – 448 с.

   Розглядається матеріально-технічна база бібліотек. Книга відображає теоретичні та практичні аспекти проблеми, пов'язані з проектуванням будівель, бібліотек, їх інженерної інфраструктури, транспортних засобів, з меблями, аудіо -, відеотехнічними засобами, безпекою, телекомунікаціями та копіювально-розмножувальною технікою в бібліотеці.
    Для студентів та викладачів бібліотечно – інформаційного та будівельно - дизайнерського профілю, для фахівців з інших професій, що беруть участь в будівництві, оснащенні і експлуатації бібліотеки.
     Книга є практичним посібником для бібліотекарів та інформаційних працівників

   Кобзаренко, А. С.
Дитячі бібліотеки України. Сто кращих / А. С. Кобзаренко. – К.: ФОП Кириченко М. О. – 2012. – 208 с.

   На сторінках книги розповідається про життєвий і професійний шлях кращих фахівців бібліотек України для дітей, висвітлюється їхня діяльність, творчі здобутки, інноваційні проекти, що спрямовані на всебічний і гармонійний розвиток підростаючого покоління.
    Видання підготовлено за активної участі працівників регіональних бібліотек для дітей. Розраховано на фахівців бібліотечної галузі та широку громадськість.

   Загуменна, В. В.
Адвокація: представлення інтересів бібліотек / В. В. Загуменна. – К. : Самміт-книга, 2012. – 60 с.

   Посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників розроблений та апробований в Головному тренінговому центрі для бібліотекарів, у межах програми «Бібліоміст». Метою створення посібника була розробка методичних рекомендацій щодо проведення тренінгів для членів Регіональних тренінгових центрів, які, в межах програми, працюють при обласних універсальних наукових бібліотеках.
    Розглянуті у посібнику теми розкривають теоретичні засади адвокаційної діяльності бібліотек, а також сприятимуть практичному їх використанню в бібліотеках.
    Ці теми є актуальними і можуть бути корисними усім, хто цікавиться інформаційними технологіями, займається бібліотечною справою, інформаційно-бібліотечною освітою та самоосвітою.

   Беляева, Н.Е.
Интернет – ресурсы художественной литературы: практическое пособие / Н. Е. Беляева. – М.: Литера, 2012. – 142 с.

   У першій главі книги автором зроблена спроба структурно-функціонального аналізу літературних ресурсів Інтернету, наведені результати сучасних досліджень читання. У другій главі охарактеризовані основні напрями роботи бібліотек з інтернет-ресурсами художньої літератури: 1) створення бібліотеками літературно-художніх електронних ресурсів; 2) супровід бібліотеками читання художньої літератури в Інтернеті.
    У додатках наведені списки виявлених і вивчених сайтів інтернет-ресурсів художньої літератури. Посібник може бути використаний бібліотекарями, студентами, викладачами.

   Редькина, Н. С.
ИТ – стратегия библиотеки: науч. пособие / Н. С. Редькина. – М.: Литера, 2012. – 240 с.

   У монографії представлені сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій і ресурсів, обгрунтована необхідність їх стратегічного розвитку в бібліотеках. Запропонована структура ІТ - стратегії бібліотеки і проаналізовані основні її компоненти: ІТ-інфраструктура, інформаційні ресурси і послуги, персонал, включаючи співробітників ІТ - служб. Розглянуті підходи до управління ІТ - стратегією бібліотеки. Надана методика оцінки ефективності ІТ і модель впровадження ІТ із врахуванням оцінки ефективності.
   Для широкого кола фахівців бібліотечної справи, викладачів, аспірантів, студентів, що вчаться за фахом "Бібліотечно-інформаційна діяльність", а також всіх, хто цікавиться проблемами стратегічного розвитку бібліотек у рамках інформаційних технологій.

   Шуминова, И. О.
Центральная региональная библиотека: практический опыт библиотековедческих исследований: научно-практическое пособие / И. О. Шуминова, Н. Ф. Потехина. – М.: Литера, 2012. – 144 с.

   Автори детально зупиняються на представленні методик, робочих програм, інструментарію, підсумків комплексних програм.
   "Символічне місце" астраханської бібліотечної справи у вітчизняній бібліотечній практиці автори спробували окреслити в регіональних дослідженнях. Певне місце в посібнику відводиться представленню дослідної роботи «История регионального библиотечного дела в лицах». Дослідження соціокультурного провінційного середовища представлені авторами в контексті таких робіт, як «Астраханские писатели: взгляд на себя со стороны»; «С чего начинается Родина?».
   У посібнику представлені методики і підсумки локальних вивчень за темами «Отношение к чтению и библиотеке», «Библиотека и семья», «Спорт – философия жизни», «Библиотека и педагог», «Библиотека и проблемы наркомании».
   У додатках робочі програми, соціологічні анкети, статистичні таблиці, графіки, діаграми, інші матеріали, здатні надати практичну допомогу будь-якій бібліотеці.
   Посібник розрахований на широке коло фахівців, викладачів, аспірантів, студентів вищих і середніх навчальних закладів.

   Кондрашкина, Е. В.
Массовое библиотечное обслуживание: учебно-практическое пособие /Е. В. Кондрашкина. – М.: Литера, 2012. – 176 с. - (Современная библиотека).

   У даній роботі зроблена спроба узагальнення і обґрунтування закономірностей і тенденцій розвитку масового бібліотечного обслуговування з метою підвищення його ефективності. У першій главі на основі аналізу існуючої термінології уточнений поняттєвий апарат масового обслуговування, запропонована класифікація форм масового обслуговування, а також визначені функції і вимоги, якими покликана керуватися публічна бібліотека у його здійсненні. У другій главі проаналізовані історичний розвиток масового бібліотечного обслуговування і досвід сучасних російських бібліотек. Це дозволило визначити основні пріоритети вмісту масового бібліотечного обслуговування, виявити його сучасні тенденції. У третій главі узагальнені уявлення про масове бібліотечне обслуговування як бібліотекарів, так і користувачів бібліотек, отримані в процесі соціологічного дослідження.

   Кашкаров, А.П.
Воспитатели чтения – библиотека, семья, школа: практическое пособие / А.П. Кашкаров, С.А. Глебова, Е.С. Филиппова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2012. – 159 с.

   На сторінках книги з різних точок зору розглядається сучасна освіта і виховання дітей шкільного віку за допомогою їх залучення до читання. Даються дослідні методичні рекомендації з боку батьків, бібліотекарів і педагогів додаткової освіти.
    Книга адресована широкому колу читачів, батькам, бібліотекарям, вихователям, педагогам, і, звичайно ж, самим школярам, які знайдуть в ній багато нового.

   Шуминова, И. О.
Всем миром против общей беды: практическое пособие для библиотек по профилактике наркомании / И. О. Шуминова – М.: Либерея-Бибинформ, 2012. – 96.

   Значний досвід взаємодії структур влади, освіти і охорони здоров'я, правоохоронних органів і громадських організацій, закладів культури і ЗМІ в антинаркотичній роботі серед населення регіону накопичений в Астраханській області. Свій вклад у функціонування цієї системи вносять і фахівці бібліотек.
    Пропонований посібник - підсумок роботи обласних і муніципальних бібліотек за цією найважливішою темою. Автори узагальнюють результати реалізації трирічної обласної програми з профілактики наркоманії; аналізують матеріали науково-практичних конференцій.
    Широко представлена діяльність бібліотек щодо формування здорового способу життя. У посібнику публікуються тексти робочих програм, аналізуються дані соціологічних досліджень. У книгу включені сценарії заходів, інші практичні матеріали.
    Видання адресоване бібліотечним фахівцям, які шукають нові продуктивні дороги боротьби з наркоманією, іншими шкідливими звичками і соціальними недугами.

   Годвин, П.
Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность/ П. Годвин, Дж. Паркер. – СПб.: Профессия, 2011. – 237 с.

   Книга є ретельно підібраною сукупністю статей з проблематики Веб-сервера 2.0 в бібліотеках. Автори детально і в доступній формі розглядають проблеми впливу Веб-сервера 2.0 на формування інформаційної грамотності, використання rss-каналів, ролі блогів як інструменту оцінки, використання Вікіпедії «для перехоплення наукових думок» тощо. Публікації збірки детально і аргументовано занурюють читача в непередбачуваний і складний світ додатків Веб-сервера 2.0 в бібліотеках. Для широкого кола фахівців бібліотечно-інформаційної сфери.

   Плугина, Н. А.
Культурно-досуговое пространство библиотеки как средство формирования ценностно-смысловых ориентаций подростков с девиантным поведением : учеб.-метод. пособие / Н. А. Плугина, Г. В. Головина. – М. : Литера, 2011. – 124 с.

   У навчально-методичному посібнику розглядається підліток і його ціннісно-смислові орієнтації; девіантність особи і її особливості в сучасному соціумі, моделювання культурно-дозвіллєвого простору бібліотеки.
    Матеріали посібника представляють інтерес для бібліотек, установ додаткової освіти, культурно-дозвіллєвих центрів і молодіжних об'єднань, що реалізують освітні програми в аспекті формування ціннісних орієнтацій підлітків з девіантною поведінкою.

   Здоровье – стиль жизни. Здоровьесберегающие образовательные технологии в школе и библиотеке: методическое пособие / сост. Е. Кузина. – М. : Литера, 2011. – 336 с.

   Розглядаються питання бібліотечної роботи з дітьми і юнацтвом щодо пропаганди здорового способу життя, заходи щодо рішення основних завдань національного проекту «Здоров'я» стосовно до установ культури і освіти у площині профілактики. Про те, як можуть брати участь в цьому бібліотеки, школи, середні спеціальні і вищі навчальні заклади, як працювати зі всіма можливими джерелами інформації, аби прищепити молодому поколінню потяг до здорового способу життя. Щоб грамотно збудувати цю роботу, необхідні попередні дослідження з виявлення інтересів молодого покоління, які стосуються до спорту, фітнесу, харчування, туризму.
    Відображені способи і методи роботи з літературою і періодикою з медицини, спорту, здорового харчування, мистецтва (танці, рухливі ігри народів світу), а також з електронними носіями і Інтернет - ресурсами. Наведений досвід бібліотек, можливі теми і матеріали для заходів, сценарії.

   Алешин, Л. И.
Рерайтинг – переработка текстов своими руками : учебно-практическое пособие / Л. И. Алешин, Ю. С. Гузеев. – М. : Литера, 2011. – 144 с.

   У пропонованому навчально-практичному посібнику розглядаються основні теоретичні і практичні аспекти проблеми, а також термінологічний апарат і інші відомості. У ньому пропонуються варіанти ручного інтелектуального і автоматизованого аналізу текстових відомостей для здобуття звітів, рефератів, курсових і дипломних робіт, коротких оглядово-аналітичних довідок і інших подібних документів як в особистих, так і в суспільних і державних цілях, наприклад, пов'язаних з необхідністю постійного супроводу різних видів робіт, проектів, рішень тощо.

   Богданова, И. А.
Библиотечный коллектив: методологические и методические аспекты изучения: учеб. – метод. пособие / И. А. Богданова. – М.: Литера, 2011. – 144 с.

   У посібнику розкриваються питання організації вивчення бібліотечного колективу, особливості використання соціологічних методів. Вивчення різних напрямів діяльності бібліотечного колективу дозволяє діагностувати як сприятливі, так і несприятливі психологічні явища і процеси, що відбуваються в ньому. Це може служити основою для корегування небажаних тенденцій в житті колективу, розвитку творчих початків, підвищення мотивації співробітників бібліотек.
    Мета посібника – надати допомогу керівникам бібліотек в організації і проведенні дослідження колективів своїх бібліотек. Аналіз отриманих результатів допоможе їм у вдосконаленні управлінської діяльності.

    Ермакова, Е. Н.
Слагаемые успеха: PR-технологии детской библиотеки: учебно - практическое пособие / Е. Н. Ермакова. – М.: Литера, 2011. – 288 с.

   У першій главі посібника показаний інноваційний характер діяльності бібліотек щодо зв'язків з громадськістю, представлена модель системи зв'язків дитячої бібліотеки з місцевим співтовариством, проведений класифікаційний аналіз засобів PR-діяльності бібліотеки, піднята проблема практичного вживання PR-технологій.
    У другій главі розглянуті питання впливу іміджевих характеристик на процес позиціювання бібліотек; запропоновані шляхи оптимізації діяльності з формування зв'язків з громадськістю; показана роль PR – технологій в умовах ефективного функціонування дитячої бібліотеки в місцевому співтоваристві, представлена практично-орієнтована технологія підготовки фахівця із зв'язків з громадськістю в дитячій бібліотеці.

   Бойкова, О. Ф.
   Правовая среда библиотеки: учеб.-практ. пособие / О. Ф. Бойкова, В. К. Клюев - М.: Либерея-Бибинформ, 2011. – 224 с.

   Книга присвячена актуальним проблемам правового регулювання бібліотечно – інформаційної діяльності. Простежено еволюцію професійного законодавства, представлений механізм правового забезпечення діяльності бібліотек, виділені джерела права, показані особливості регулювання окремих напрямів бібліотечної роботи на основі чинного цивільного, бюджетного, податкового та муніципального законодавства. Викладено ключові питання застосування авторського права в бібліотечно – інформаційній сфері, норм Трудового кодексу в практиці управління персоналом бібліотеки.
    Видання містить ексклюзивний навчально – методичний комплекс, системно представляє правове середовище бібліотечно – інформаційної діяльності в дидактично структурованому вигляді. Наведено короткий адаптований словник спеціальних термінів.
    Видання орієнтоване на систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників культури. Воно корисне також для керівників бібліотечно – інформаційних установ різного статусу.

   Выставка: какой ей быть?: многообразие тем, разнообразие форм: науч.-практ. пособие / сост. Т. Е. Наместникова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2011. – 160 с.

   Мета цього посібника - представити бібліотекареві - практику досвід організації, підготовки і проведення виставок в бібліотеках, допомогти у вирішенні завдання підбору, розміщення і демонстрації матеріалу, розповісти про історію, про традиційні та нові форми виставкової діяльності, про те , як залучити і зацікавити користувачів - читачів сучасних бібліотек різних систем і відомств.
    Збірник складений з оригінальних, підготовлених укладачем матеріалів і відібраних ним публікацій.
    Видання адресоване співробітникам бібліотек усіх систем, а також викладачам, студентам та аспірантам вузів культури.

   Стрелкова-Зыль, И.Б. Кадровые ресурсы библиотек: теория и практика управления развитием: науч.-прак. пособие / И. Б. Стрелкова-Зыль. - М.: Литера, 2011. – 240с.

   У монографії розглядаються теоретичні проблеми формування кадрових ресурсів вузівських бібліотек. Прочитавши науково - практичний посібник, ви познайомитеся з особливостями педагогічних технологій системи додаткової професійної освіти персоналу вузівської бібліотеки Білорусі, з моделлю формування кадрових ресурсів бібліотек вузів і педагогічними умовами її реалізації.
    Посібник представляє інтерес для професорсько - викладацького складу, аспірантів, студентів і для керівників бібліотек.

   Юрик, И. В.
   Адаптация персонала библиотеки: методика, технология, опыт : учеб.-метод. пособие / И. В. Юрик. - М.: Литера, 2011. – 144 с. - (Современная библиотека).

   У посібнику розглядаються такі питання: роль адаптації в системі управління персоналом бібліотеки; сучасні підходи до організації технології адаптації (заходи та інструменти адаптації, навчання в період адаптації); механізм управління системою адаптації в бібліотеці; оцінка ефективності процесу адаптації.
   Посібник буде корисним для керівників бібліотек вищої та середньої ланки різних систем і відомств, фахівців у системі професійного навчання бібліотечних кадрів, аспірантів і студентів.

   Чудинова, В. П.
   Измерение ценности и критерии эффективности деятельности библиотек: зарубежный опыт: науч.-практ. пособие. / авт. – сост. В. П. Чудинова; пер. с англ. К. О. Чудинова, В. П. Чудиновой. – М.: Литера, 2011. – 256 с.

   Оцінка ролі і цінності бібліотек, виявлення їх впливу на суспільство, розробка критеріїв їх ефективності - теми, які постійно хвилюють бібліотечне співтовариство.
   У книзі розглядається досвід ІФЛА і ряду країн щодо оптимізації показників ефективності роботи та бібліотечної статистики, показані підходи і дослідження, що вже знайшли відображення в практиці і стандартах роботи бібліотек.
   Розглядаються нові підходи до оцінки діяльності бібліотек у різних країнах. Представлені методики проведення досліджень соціальної ролі бібліотек, економічних вигод, одержуваних від бібліотек суспільством і соціальними групами.
   Книга адресована широкому колу фахівців у сфері бібліотечної справи, насамперед керівникам, методистам, а також працівникам загальнодоступних бібліотек і майбутнім бібліотекарям .

   Шрайберг, Я. Л.
   Повышение квалификации библиотечно-информационных работников: современный подход: учеб.-метод. пособие / Я. Л. Шрайберг, А. О. Адамьянц. – М.: Литера, 2011. – 128 с.

    У посібнику представлений аналіз освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації фахівців бібліотечно - інформаційного профілю, а також приділено значну увагу ряду важливих напрямків даної галузі. Базовим матеріалом для написання ряду розділів з'явився багаторічний досвід найбільш просунутих організацій в даній області, який ліг в основу змісту практично всіх розділів посібника.
   Видання адресоване керівникам систем підвищення кваліфікації в бібліотеках, інформаційних центрах і ВНЗ. Одночасно воно становить інтерес безпосередньо для фахівців та аспірантів, які займаються проблемами управління персоналом.

   Синяева И. М.
   Паблик рилейшнз: толковый словарь /авт. – сост. И. М. Синяева. – М.: Дашков и К, 2011. – 200 с.

   Тлумачний словник є довідковим виданням у галузі зв'язків з громадськістю. В алфавітному порядку викладено економічний зміст основних термінів в чіткій, доступній для розуміння і використання формі.
   У роботі над тлумачним словником були враховані діючі в Російській Федерації законодавчі та нормативні акти у сфері комерції та праці; використані тлумачні словники та енциклопедії, підручники і навчальні посібники, а також дослідження автора.
   Для студентів вузів, бізнес-шкіл, коледжів і фахівців в області PR.

   Матвеева, И.Ю.
   Медийная поддержка чтения / И.Ю. Матвеева. – М.: Литера, 2010.-166 с.

   Розкриває особливості просування читання через канали масмедіа (Інтернет, телебачення, друк). Містить як сутнісні, так і технологічні аспекти просування читання, огляд бібліотечної і не бібліотечної практики з просування читання, рекомендації для розробки медіаплану просування читання.

   Гришина, С. М.
   Непрерывное профессиональное образование в условиях ЦБС/ С. М. Гришина. – М. : Литера, 2010. - 154 с.

   У посібнику розглядаються різні аспекти організації системи безперервної професійної освіти фахівців бібліотек в ЦБС. Особливістю ЦБС є нерівномірність забезпечення кваліфікованими кадрами в різних структурних підрозділах, особливо якщо підрозділи і філії знаходяться на значній відстані від центральних бібліотек.
   У посібнику узагальнена методика проведення різних форм підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців, з використанням як традиційних форм і методів, так і інтерактивних стратегій. Запропоновані рекомендації щодо проведення семінарських занять, практичні матеріали з організації тренінгів.

   Коленко, Л. В.
   Библиотечный коллектив: гендерный ракурс: науч.-практ. пособие / Л. В. Коленко, И. О. Шуминова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2010. – 80 с.

   У пропонованому виданні на прикладі Астраханської обласної наукової бібліотеки та бібліотечного залу Астраханського регіону вивчаються гендерні процеси розвитку бібліотек. Співвідношення чоловіків і жінок - бібліотекарів, їх поведінкові стереотипи, фемінізація галузі знаходяться в центрі уваги авторів. Гендерний підхід реалізується також через представлення бібліотечної справи Астраханської області в нарисах, присвячених його кращим представникам.
   У додатках містяться методичні матеріали для підготовки бібліотечних заходів та проведення гендерних досліджень.
   Посібник адресований керівникам бібліотек, бібліотекарям - методистам, бібліотекознавцям, соціологам , викладачам і студентам вузів культури.

   Голубева Н. Л.
   Детская библиотека: современные проблемы развития : научно-методическое пособие / Н.Л. Голубева. – М.: Литера, 2009. – 160 с.

   У посібнику розглянутий широкий спектр проблем: передумови інституціоналізації дитячої бібліотеки в Росії, місія і функціональна сутність дитячої бібліотеки в сучасному суспільстві, основні напрями взаємодії дитячої бібліотеки з інститутами школи і сім'ї.

   Езова, С. А.
   Библиотекарь и читатель: типы поведения: науч.–метод. пособие / С. А. Езова. – М.: Либерея–Бибинформ, 2009. – 112 с.

   Оптимізація бібліотечно - інформаційного обслуговування в значній мірі обумовлена типами поведінки бібліотекаря і читача в процесі їх спілкування. У книзі С. А. Єзової розкрито все різноманіття таких типів у ракурсі етико - психологічних ознак толерантності, інтелігентності, різноманітних факторів: особистісних, ситуаційних і інших. Розглянуто компоненти культури спілкування.
   Посібник орієнтує бібліотекаря на осмислення свого типу поведінки, як в професійній сфері, так і в міжособистісному спілкуванні.
   Він представляє безперечний інтерес для бібліотекарів - практиків; студентів і викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; для всіх, хто цікавиться проблемами психології спілкування.

    Кушнерук, С. П.
   Современный документный текст: создание и исследование: науч.-метод. пособие / С.П. Кушнерук. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 192 с.

   Книга присвячена документній лінгвістиці, - сучасному науковому напрямку, який об'єднує теоретичне і прикладне мовознавство, коммунікативістику, інформаційний менеджмент та документаційне забезпечення управління. Автор визначає зміст терміну "документний текст", аналізує відносини між поняттями "документ" і "документний текст ". Велика увага приділяється процесам формування документних текстів, їх внутрішньолінгвістичній класифікації та особливостям складу документних одиниць.
   Другий розділ книги носить практичний характер. Він включає ряд питань і завдань, пов'язаних із судовими експертизами і дослідженням документних текстів. Розглянуто проблемні ситуації та запропоновано вправи , змістовно пов'язані з сучасними процесами офіційно- ділової комунікації .
   Посібник призначений для студентів, аспірантів і наукових працівників ВНЗ та навчально - дослідних організацій, а також для практиків, що займаються створенням, обробкою і судовою експертизою документних текстів.

   Романов, П. С.
   Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент: науч.-метод. пособие / П.С. Романов. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с.

   Починаючи з середини 1980- х років, бібліотеки відчувають на собі наслідки негативних процесів у світовій економіці, в тому числі інфляції і збільшення витрат усіх типів. Тому для вітчизняних бібліотекарів становить інтерес відповідний досвід зарубіжних бібліотек, а саме: застосування аналітичного інструментарію для оцінювання ефективності діяльності бібліотечних установ; сучасні підходи до виявлення витрат і визначення способів їх зниження за допомогою елементів фінансового менеджменту; трактування різних методів бібліотекознавчих досліджень у сфері економіки.
    Пропонований посібник узагальнює цей досвід і містить конкретні рекомендації щодо його застосування.
   Видання розраховане на керівників бібліотек, бібліотечних економістів і фінансистів, викладачів і студентів вузів культури, вчених - бібліотекознавців.

   Дригайло, В. Г.
   Технология работы библиотеки: науч.-практ. пособие / В.Г. Дригайло. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 544 с.

    Ця книга, будучи цілком самостійним посібником, є одночасно складовою частиною фундаментальної праці під загальною назвою «Організація роботи та управління бібліотекою вищого навчального закладу».
   У посібнику розглянуто наукові основи бібліотечної технології: формування, організації, управління, зберігання, захисту, реклами та використання бібліотечних фондів документів та інформаційних ресурсів, їх комплектування, докомплектування, обліку, технічної та наукової обробки, організації системи каталогів і картотек, бібліотечного обслуговування читачів і користувачів, культурно-масової, інформаційної та довідково-бібліографічної, методичної, науково-дослідної і господарської роботи бібліотеки, механізації та автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. Розкрито питання організації та управління технологічними процесами роботи бібліотеки та вдосконалення бібліотечних технологій в сучасних умовах. Наприкінці книги наводиться велика бібліографія.
   Посібник необхідний для повсякденної роботи директору бібліотеки, завідувачу відділом, кожному співробітнику будь-якого структурного підрозділу бібліотеки. Він буде корисним студентам університетів та училищ культури і мистецтв, а також усім тим, хто навчається в системі безперервної бібліотечної освіти.

   Ловкова, Т. Б.
   Библиотека как центр досуга: учеб.–метод. пособие / Т. Б. Ловкова. – М.: Либерея–Бибинформ, 2009 . – 103 с.

   У посібнику розглядаються актуальні питання функціонування публічних бібліотек як центрів дозвілля. Проблемно - орієнтований підхід і широкий історичний контекст дозволили автору книги розкрити весь спектр напрямків дозвіллєвої діяльності вітчизняних бібліотек, простежити еволюцію цього виду бібліотечного обслуговування.
   Особливе місце в посібнику займає опис діалогових форм бібліотечної роботи, гуртків, ігротек та клубів за інтересами. У додатках міститься багатий методичний матеріал: вікторини, практичні завдання, інтелектуально - словесні ігри.
   Призначено для студентів бібліотечно - інформаційних факультетів вузів і бібліотечних коледжів. Він буде цікавим бібліотекарям - практикам і всім, хто займається організацією дозвіллєвої діяльності в умовах публічних бібліотек.

    Колесникова, М. Н.
   Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: учебник для вузов / М. Н. Колесникова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 256 с.

   У підручнику розкрито сутність і основи управління бібліотекою в сучасних умовах, специфіка управлінської діяльності, особливості управління кадровими, фінансовими, матеріальними ресурсами бібліотечно – інформаційних установ. Тематика і зміст лекцій відповідають сучасним вимогам однойменного навчального курсу за спеціальністю "Бібліотечно - інформаційна діяльність".
   Підручник призначений для студентів і аспірантів бібліотечно -інформаційних факультетів, учнів бібліотечних коледжів, може бути використаний керівниками бібліотек різних типів і видів, у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки управлінських кадрів органів культури та бібліотек.

   Ключенко, Т. И.
   Математика в библиотечной профессии: учеб.-практ. пособие / Т. И. Ключенко. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 160 с.

   У навчально - практичному посібнику, на тлі аналізу причин проникнення математичних методів в бібліотечно - бібліографічну та інформаційну теорію і практику, історії та сучасного стану цього процесу і тенденцій його розвитку, обгрунтовується необхідність фундаментальної математичної підготовки для представників бібліотечної професії. Запропоновано критерії класифікації математичних методів у бібліотечній теорії та практиці. Обгрунтовано необхідність формування математичної культури у бібліотечних фахівців як однієї з умов успішного впровадження інформаційних технологій в їх професійну діяльність.

   Виноградова, Е. Б.
   Мемориальные функции библиотек: научн.-метод. пособие / Е. Б. Виноградова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с.

   Меморіальна функція бібліотек традиційно інтерпретувалася як завдання збереження документної спадщини. Проте насправді ця функція набагато складніша і багатогранніша. Книга допоможе осмислити різницю між меморіальним і історичним, подолати окремі термінологічні труднощі. Читач ознайомиться з розгалуженою структурою меморіальної функції бібліотек і зможе самостійно визначити, до якої видової або типологічної групи належить та чи інша конкретна бібліотека, яка активно виконує меморіальні функції, в тому числі через створення музейних експозицій. Керівникам бібліотек книга допоможе виробити раціональну стратегію меморіальної бібліотечної діяльності. Видання адресоване широкому колу читачів: бібліотекарям - практикам, бібліотекознавцям, викладачам і студентам бібліотечних вузів і коледжів.

   Губина, Л. В.
   Деловое общение в библиотечном коллективе: практическое пособие / Л. В. Губина, Н. Ф. Потехина, И. О. Шуминова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 88 с.

   У пропонованому посібнику ділове спілкування в бібліотеці розглядається як об'єкт внутрішньої комунікації, позаяк ділові взаємини в колективі спрямовані на вирішення спільних для всіх задач. Базою і об'ктом дослідження для авторів, в основному, є Астраханська обласна наукова бібліотека.
   Під час розробки теми були використані різноманітні методи вивчення: спостереження, бесіда, опитування, тестування. У роботі значне місце відведено зустрічам і діловим бесідам з керівниками бібліотеки та структурних підрозділів, ознайомлення з основними офіційними документами - звітами, планами роботи; проаналізовано обліковий склад персоналу бібліотеки; виявлена плинність кадрів як в цілому, так і по окремих підрозділах.
   Посібник адресований бібліотекарям, керівникам бібліотечних установ та органів управління культурою, викладачам вузів культури і вченим - бібліотекознавцям.

   Головко, С. И.
   Библиотека и культурно-историческое наследие: монография / С. И. Головко. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 136 с.

    У виданні розглядаються проблеми відродження, збереження і транслювання культурно - історичної спадщини Росії в бібліотечному просторі, формування дбайливого до нього ставлення через творче його освоєння. У книзі представлений великий матеріал про книжкові пам'ятки особливої категорії, так звані "розкішні" видання, їх особливу функціональну роль в історії вітчизняного книговидання. На великому фактичному матеріалі показана їх художньо – естетична цінність, інноваційність видавничих технологій, тенденції сучасного оформлення елітних, ексклюзивних, колекційних книг. Реконструкція історико – культурного досвіду російського бібліотекознавства та бібліографії здійснюється автором з метою його конструктивного розвитку в сучасному бібліотечному просторі.
    Видання адресовано історикам, культурологам, бібліотекознавцям, бібліотекарям - практикам, студентам вузів культури і мистецтв.

   Паршукова, Г. Б.
   Библиотечные дисциплины: подготовка кадров: учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 160 с.

   Навчальний посібник присвячений дисципліні за фахом «071201 Бібліотечно-інформаційна діяльність»; кваліфікація: бібліотекар-бібліограф, викладач. У книзі представлені бібліотечно-інформаційні дисципліни як об'єкт викладання. Розглянуто загальні дидактичні педагогічні принципи, а також приватні методики викладання бібліотечно-інформаційних дисциплін.
   Порівняльний аналіз форм і методів навчання бібліотечно-інформаційним дисциплінам доповнено прикладами з особистого досвіду автора, який багато років викладає бібліотечно-інформаційні дисципліни студентам небібліотечних спеціальностей Новосибірського державного технічного університету. Наведено зразки навчальних планів і робочих програм, підсумкові та проміжні контролюючі матеріали, тести для контролю і самоконтролю, докладно охарактеризована роль самостійної роботи студентів під час навчання бібліотечно-інформаційним дисциплінам.
   Велику увагу приділено новим інформаційним технологіям, описані дистанційні технології навчання, що застосовуються в Росії.
   Книга призначена для викладачів та студентів, слухачів системи перепідготовки кадрів, бібліотекарів-практиків.

   Брофи, Питер
   Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / Питер Брофи; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг; [пер. с англ. А. И. Земскова]. – М.: Омега-Л, 2009. - 357 с.

   У книзі вперше представлений весь доступний обсяг дослідженнь еволюції бібліотечного обслуговування та оцінки його ефективності. Вона багато ілюстрована прикладами з міжнародної практики, що стосуються різних сторін діяльності бібліотеки. Книга в першу чергу сфокусована на користувачах бібліотечних послуг. Кожна глава містить список ключових бібліографічних джерел, а докладні додатки дають практичні рекомендації щодо збору даних, їх аналізу та представлення результатів.
   Акцент на технічних аспектах і принципах зумовлює значущість цієї книги для фахівців-практиків у галузі бібліотечно - інформаційного обслуговування. Книга також буде дуже корисною студентам і дослідникам, які починають вивчення цих складних технологій.

© 2008 - 2019. Всі права захищені. Copyright Миколаївська обласна бібліотека для дiтей ім. В.Лягіна та партнери.  При використанні матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове.