Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна - Нотатник бібліотекаря


     Нотатник бібліотекаря   Видання для професіоналів


Палітра професійної періодики.

    Запорука успішної роботи будь-якого закладу – висока професійність його співробітників. Актуально це і для бібліотек, тому що підвищувати свій професійний рівень потрібно обов’язково. А одним із найшвидших і доступних способів є читання професійної літератури. Саме професійні періодичні видання впливають на самосвідомість сучасного бібліотекаря. У нашій рубриці «Полиця фахівця» відділ маркетингу і перспективних методик Обласної бібліотеки для дітей ім.В.Лягіна знайомить Вас з періодичними виданнями, які надходять до його фонду. На сторінках цих журналів та газет можна познайомитися з передовим досвідом інших бібліотек, запозичити нові ідеї у наших колег. Сподіваємося, що за допомогою рубрики «Полиця фахівця» Ви зумієте і продовжити самоосвіту, і застосувати нові ідеї в роботі, і знайти для себе журнали по душі.

Українські видання    «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
Науковий журнал. Виходить щоквартально. Заснований у лютому 2004 р.
Засновник і видавець – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
Електронна адреса: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/index.html
E-mail: slobod-doc@bigmir.net
На сторінках цього журналу висвітлюються досягнення науковців-педагогів, розробників документознавства як навчальної дисципліни. Аналізується структура і зміст перших навчальних видань із документознавства. Пропонуються до розгляду найактуальніші теми сучасної політичної науки – ролі інформаційних технологій. Автори публікацій у цьому виданні знайомлять читачів з поняттями «електронна книга», «електронний документ», «електронне видання», «електронний текст» тощо. Висвітлюються матеріали різних соціологічних досліджень.

    «Бібліотечна планета»
Щоквартальний науково-виробничий журнал. Заснований у березні 1998 р. Журнал заснований Національною парламентською бібліотекою України.
Електронна адреса:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_planeta/texts.html
E-mail: planeta@nplu.org
З 10 листопада 1999 року журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук.
Сторінки цього журналу знайомлять читачів з різними статтями, за проблематикою: бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство, книгознавство, інформатика.
    «Бібліотечний вісник»
Науково-теоретичний та практичний журнал.
Засновники: Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Заснований у 1993 р. Виходить 6 разів на рік.
Електронна адреса:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/texts.html
E-mail: b_visnyk@nbuv.org.ua
E-mail: bibvesti@bigmir.net
    На сторінках цього журналу автори піднімають різні питання щодо формування державної бібліотечної політики, розроблення концептуальних засад подальшого розвитку бібліотечної справи в Україні. Надзвичайної актуальності набувають публікації щодо переосмислення питань економіки бібліотечної справи, удосконалення бібліотечного законодавства, соціально-правового захисту бібліотечного працівника. Вивчаються потреби населення в інформації та бібліотечному обслуговуванні, рівень задоволення інформаційних потреб в бібліотеках, звернення до бібліотечно-інформаційних потреб, історія та теорія бібліотекознавства тощо.


    «Бібліотечний форум України»
Всеукраїнський інформаційний щоквартальний журнал. Заснований Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея» (ТОВ НВП «Ідея») у 2003 році.
Електронна адреса: http://www.idea.com.ua/covers.php
E-mail: igor@idea.donetsk.ua
E-mail: olena@library.donetsk.ua
    Концепція журналу базується на багатоплановому висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек. Перевага надається статтям, що розкривають актуальні проблеми окремої бібліотеки, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. Журнал є дискусійним клубом для теоретиків і бібліотекарів-практиків різних типів і видів.
   Основні рубрики журналу: законодавче регулювання галузі культури; стандартизація бібліотечної галузі; бібліотекознавство; наукова і науково-дослідна діяльність бібліотек; автоматизація бібліотечних процесів; Інтернет-технології в бібліотеках; інформаційні ресурси бібліотек; бібліотечно-бібліографічне обслуговування; мережа бібліотек; бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації; ювілеї бібліотек, бібліотечні форуми, конференції; досвід зарубіжних країн. У журналі подається дайджест законодавчих і нормативних документів стосовно галузі культури, прийнятих за квартал, надаються консультації юристів, фахівців і матеріали на допомогу керівнику. На сторінках журналу публікуються статті авторів із Болгарії, Великої Британії, Італії, Литви, Польщі, Росії, США, Фінляндії.


    «Вісник Книжкової палати»
Щомісячний науково-практичний журнал. Заснований у серпні 1996 р. Книжковою палатою України. Журнал «Вісник Книжкової палати» президією Вищої атестаційної комісії України віднесено до наукових фахових видань України в галузі технічних, педагогічних, історичних наук, соціальних комунікацій (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).
Електронна адреса: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/index.html
E-mail: office@ukrbook.net
E-mail: visnyk@ukrbook.net
Основні рубрики журналу:
- Видавнича справа
- Рецензії на допомогу видавцю-початківцю
- Бібліотечна справа
- Інформаційні ресурси
- Історичні розвідки
- Видатні діячі та визначні події
- Політика. Культура. Мистецтво
- Конференції. Конкурси. Виставки


    «Lib Market» Виробничо-практичний бюлетень. Видається з січня 2006 р.
Докладно про статті цього журналу можна дізнатися на сайті:
Електронна адреса: http://matriks-pres.com.ua/libmarket.htm
Email:matrix_pp@ukr.net
    На сторінках бюлетеня Ви можете знайти все, що стосується інформаційних систем ІРБІС, MARK-SQL, КАІСА, КАМІС, LibNavigator. А також інноваційні технології, наприклад Матрікс Прес представляє українським бібліотекам новий пристрій для фондів відкритого доступу – станцію самостійної книговидачі тощо.    «Світ дитячих бібліотек»
Щоквартальний науково-методичний журнал. Видається Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей та Національною бібліотекою України для дітей. Заснований у 2001 р.
Електронна адреса: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5073
E-mail: lib@chl.kiev.uf
    Журнал має такі основні постійні рубрики:
- «Слово головного редактора»
- «Кращі з кращих»
- «Бібліотека вчора, сьогодні, завтра»
- «Новини з регіонів»
- «Бібліотечний калейдоскоп»
- «Горизонти бібліографії»
Публікації цього журналу присвячені проблемам дитячого читання і роботи дитячих бібліотек України. Висвітлюється досвід роботи бібліотек України, що обслуговують дітей в напрямку роботи з дітьми з обмеженими можливостями, безпритульними, дітьми-сиротами, інвалідами та дітьми, позбавленими батьківського піклування тощо.
Кожна бібліотека своєрідна і неповторна і, звичайно, вносить свою частку в загальну скарбницю досягнень дитячих бібліотек. Адже кожна бібліотека обирає свій шлях розвитку, визначає пріоритети у своїй діяльності, враховуючи особливості регіону, вимоги часу і свої можливості.


    «ШБІЦ. Бібліотечна робота» Щомісячний інформаційно-методичний та бібліографічний журнал. Видається з січня 2012 року. Засновник і видавець - Український інститут нормативної інформації.
Адреса редакці: 03150, м. Київ вул. Горького 172, кім. 720
Тел./факс: (044) 528-28-60
E-mail: bizred@ukr.net, red@libcenter.com
   Нове видання, адресоване шкільним бібліотекарям для інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та адміністративного управління. На сторінках журналу друкуються аналітичні огляди нормативно-правових документів, які унормовують діяльність бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу, окремі технологічні процеси та напрями роботи. Провідні бібліотечні фахівці освітянської галузі надають консультації щодо вирішення загальних питань функціонування бібліотеки та бібліотечної праці. Представлені навчальні та практичні матеріали з різних аспектів професійної діяльності бібліотечного працівника. Друкуються готові інформаційні матеріали: це бібліографічні списки, покажчики, огляди літератури з актуальних питань освіти і життєдіяльності школи.
Ціним матеріалом є додатки до журналу:
- Електронний компакт-диск – додаткова інформація до матеріалів, що опубліковані у журналі: навчальні, навчально-методичні, дидактичні розробки, презентації; відеоролики; тексти нормативно-правових, інструктивно-методичних документів та багато іншого.
- Бібліографічні списки – за результатами моніторингу джерел освітянської інформації, включаючи електронні. Адресне спрямування – усім працівникам школи.
- Каталожні картки - готові бібліографічні друковані картки для картотек бібліотеки - навчальної, загальноосвітньої та управлінської (функціональної) інформації.
    «Шкільна бібліотека»
   Щомісячний журнал. Засновник і видавець ТОВ «Редакція газети «Позакласний час».
E-mail: osvita-shb@ukr.net
   Журнал пропонує матеріали за такими напрямками: творчий портрет бібліотекарів; діяльність бібліотек ПТНЗ; ілюстративні матеріали для виставки у шкільній бібліотеці; бібліотечні уроки; методика, пошук, досвід; масові форми роботи шкільної бібліотеки; сторінка для батьків; виступ бібліотекаря на педагогічній раді; підвищення кваліфікації; хрестоматійні твори діяльності бібліотеки на підтримку читання тощо.
    «Шкільна бібліотека плюс»
Газета, виходить двічі на місяць, розповсюджується тільки за передплатою. Заснована у 2001 р.
Засновник: Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. Видається з липня 2003 р. двічі на місяць.
E-mail: schlibraru@uandex.ru
«Шкільна бібліотека плюс» - це професійне видання для бібліотекарів і методистів з бібліотечних фондів, а також допомога вчителям в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу (законодавчі, нормативні, методичні документи в галузі освіти і бібліотечної справи; розробки бібліотечних уроків, сценарії, досвід роботи, бібліографічні списки літератури тощо). Статті в газеті публікуються в таких основних рубриках:
- «Наша професія»
- «Ділимося досвідом»
- «Навчально-виховна робота»
- «Готуємося до свята»
- «Інформація».

    «Шкільний бібліотекар» Щомісячний науково-методичний журнал для шкільних бібліотекарів. Видається з квітня 2010 року. Засновник - ТОВ «Видавнича група «Основа».
Адреса для листування: 61001, м. Харків – 1, вул. Плеханівська, 66, «ВГ «Основа», для редакції журналу «Шкільний світ»
e-mai:lbibl@osnova.com.ua
osnova.com.ua
    На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання функціонування шкільних бібліотек. Розглядаються теоретичні та методичні аспекти діяльності, пропонуються іноваційні ідеї та готові розв’язання проблем сучасної шкільної бібліотеки. Друкуються нормативні документи, сценарії шкільних свят, розробки бібліотечних уроків. Дається повнокольорова вкладка з наочно-дидактичним матеріалом. Бібліотечні працівники України поділяться досвідом роботи з колегами, одержать практичні поради спеціалістів.


Російські видання

     «Библиография»
Научный журнал по библиографоведению и книговедению Российской книжной палаты. Издаётся с марта 1929 года. Выходит 6 раз в год на русском языке в печатном и электронном варианте.
Адрес редакции: 119019, г. Москва, Кремлёвская наб, 1/9. cтр.8 Тел./факс: (499) 766-00-85
http://www. bookchamber.ru e-mail: a-bibliograf@mail.ru
Печатает статьи и материалы по истории, теории, методике и организации библиографии. Информирует читателей о планируемых и уже разработанных стандартах, нормах и правилах библиографического описания, издательской терминологии, статистике печати, культуре издательского оформления книг, газет, журналов. Регулярно публикуются обзоры книгоиздания и книжного рынка России в целом и по её отдельным регионам. Освещается опыт библиографической работы библиотек России и зарубежных стран, деятельность библиографов.

    «Библиотека»
    Виходить шість разів на півріччя. Загальноросійський масовий професійний ілюстрований журнал (щомісячний). Заснований в 1910 р.
E-mail: liber@liber.ru
    Журнал «Библиотека» одне з найстаріших професійних видань Росії, який наближається до свого столітнього ювілею. Десятиліттями журнал був і залишається головним джерелом інформації для багатотисячної армії спеціалістів.
    На сторінках журналу усе: і досвідчений працівник, і початківець – завжди знайдуть відповідь на свої запитання. Співробітники завжди ділилися та діляться накопичуваним досвідом, обговорюються злободенні проблеми та завдання, розповідають про свої радісні події, про своїх друзів – колег.
    «Библиотека» приділяє увагу теоретичним основам і практиці інноваційної діяльності, реформуванню бібліотечної системи, досягненням бібліотечної науки, специфіці втілення нових інформаційних технологій, засобів автоматизації і механізації, розвиткові видавничої діяльності і книго розповсюдження – про це розповідають читачам спеціалісти-професіонали.

    «Библиополе»
    Виходить шість разів на півріччя. Журнал для муніципальних бібліотек. До бібліотеки надходить з 2009 р.
E-mail: liber@liber.ru
    «Библиополе» представляє читачу досвід сільських бібліотек, передає його працівникам через методичну і консультативну допомогу. Кращі спеціалісти Російської Федерації: представники федеральних і регіональних бібліотек, керівники органів культури – висвітлюють на його сторінках проблеми підвищення якості комплектування, інформатизації і професійної діяльності, створення центрів правової, ділової, екологічної інформації, поширення джерел фінансування тощо. (розділи «На миру», «До самих до околиц», «Со знаком плюс»).
    Журнал публікує матеріали не тільки російських авторів, але і представників країн СНД та далекого зарубіжжя.
    Розділ «Копилка» (рубрика «Имя на обложке») представляє найбільш цікавих і популярних сучасних вітчизняних і зарубіжних письменників.
   На сторінках розділу «До самих до околиц» автори статей розповідають про свої успіхи та професійні досягнення.
   У розділі «Со знаком плюс» можна дізнатися про все, що придумали найбільш активні колеги. В розділі «Портреты заговорили» перед Вами проходить галерея образів справжніх подвижників: бібліотекарів-ветеранів і молодих спеціалістів, хоронителів професійної етики і традицій.
   У розділі «Методичка» можна дізнатися, як скласти програму розвитку бібліотеки свого села, як організувати школу збереження документів фонду, як провести свято або вечір тощо.
Розділ «Книгочей» - для любителів словесності, історії, для тих, хто цінує друковане слово. Розміщені нариси літераторів, діячів науки і культури.

    «Библиотековедение»
Науково-практичний журнал Російської державної бібліотеки. Виходить 6 номерів на рік.
Заснований в 1952 р. як збірник «Библиотеки СССР. Опыт работы», з 1967 р. видавався під назвою «Библиотеки СССР», з 1973 р. перетворився в періодичне видання «Советское библиотековедение», з 1993 р. – в науково-практичний журнал «Библиотековедение».
Електронна адреса: http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/
E-mail: bvpress@rsl.ru
У журналі «Библиотековедение» матеріли розміщенні за такими основними рубрикам:
- «Общество и библиотека»
- «Библиотека: теория и практика»
- «Информационное общество»
- «Книга и время»
- «Библиотека и время»
- «Сотрудничество. Партнерство»
- «Анонс»
- «Имена»
- «Информация» та ін.
На сторінках журналу розміщено статті авторів, які розкривають усі аспекти теорії і практики бібліотечної справи, його історію, актуальні проблеми бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства. Розміщені матеріали наукових досліджень, дискусії, аналітична інформація про вітчизняний і зарубіжний досвід, рецензії на книги. Видання пропонує нові знання про бібліотеку як заклад культури і осередок духовних цінностей.

    «Библиотечное дело»
Науково-теоретичний збірник. Заснований в 2002 р. Періодичність – 1 раз на місяць. Видавець: член Російської бібліотечної асоціації ТОВ «Агенство Информ-Планета»
Електронна адреса:http://www.bibliograf.ru/issues/
E-mail: bibliograf@inbox.ru
E-mail: matlina@mail.ru
У збірнику друкуються статті, в яких піднімаються проблеми бібліотечної справи: нові технології, історія бібліотечної справи, інновації, досвід роботи.

     «Библиотека в школе»
Методична газета для шкільних та дитячих бібліотек.
Виходить один раз на місяць. Видавничий дім "Первое сентября".
Електронна адреса: http://lib.1september.ru/.
У газеті друкуються статті про перспективи та проблеми бібліотечної справи, огляди книг, реклама читання, конкурси, нові технології, історія бібліотечної справи, інновації, досвід роботи.

     «Мир библиографии»
Научно - практический и культурно - просветительный журнал. Издаётся с 1998 года. Выходит 6 раз в год; объём каждого номера - 7 печатных листов. Учредитель и издатель - ООО БИИЦ “Либерия-Бибинформ”.
Адрес для кореспонденции: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, 27, корп.3 Тел.: (495) 231-56-07 Факс: 231-56-07
E-mail: liber@liber. ru (для “Мира библиографии”)
Журнал знакомит читателей с мнением специалистов о современных проблемах библиографии, о состоянии дел в важнейших ее видах. Рассказывает об опыте библиографической работы в традиционной и электронной формах. Предлагает методические консультации, в том числе по вопросам подготовки кадров, работы с литературой повышенного спроса. Представляет библиографию русского зарубежья и книжные новинки. На страницах журнала большое внимание уделяется проблемам проведения библиографических исследований. Регулярно публикуются законодательные и нормативные документы, связанные с библиографической и информационной деятельностью.
Журнал ориентирован на сотрудников библиотек и информационных центров, преподавателей, аспирантов и студентов вузов культуры. Как показывает опыт, он интересен также ученым, книголюбам – всем, чья работа связана с книгой, исследованиями и информационными технологиями.

     «Современная библиотека»
Науково - практичний журнал про актуальні проблеми розвитку бібліотечно - інформаційних та освітніх установ, про впровадження сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій в бібліотеках, школах, інформаційних і культурних центрах, про читання, книги і людей, професії. Виходить з другого півріччя 2009 р.
Електронна адреса: http://sb.litera-ml.ru/articles
ОСНОВНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ
ЧТЕНИЕ. В рубриці розповідається про проекти просування і розвитку читання, що існують в регіонах країни, про психологію читання різних вікових груп користувачів.
ТЕМА. Тут ви знайдете матеріали про актуальні питання розвитку бібліотечно – інформаційної сфери, про проблеми роботи в умовах дії російського законодавства, взаємовідносин з владою, про формування фондів, про підготовку фахівців, про впровадження інформаційно - комунікаційних технологій, тощо.
БИБЛИОРЕГИОН. Матеріали рубрики розповідають, як живуть і розвиваються бібліотеки того чи іншого регіону, як будують свої відносини з різними установами культури, освіти, бізнесу.
ПЕРСОНА. Читайте матеріали, що розповідають про відомих людей у бібліотечно - інформаційній сфері, галузі культури, освіти, науки, - словом, знайомтеся з цікавими людьми, а також з мемуарами, з думкою колег з різних професійних і життєвих питань, зі спогадами про колег, тощо.
ПОЗИЦИЯ. В цій рубриці ви прочитаєте інтерв'ю з різними людьми з різних принципових питань розвитку суспільства
ИДЕЯ. Статті, замітки, інтерв'ю про ідеї, реалізовані в життя, і які широко обговорювались в неформальному професійному спілкуванні, у форумах та блогах мережі Інтернет.
ОПЫТ. Рубрика представляє різноманітний досвід бібліотек різної відомчої належності.
СОБЫТИЕ. Події в культурному, інформаційному, науковому житті Росії знайдуть відображення на сторінках цієї рубрики
КРУПНЫЙ ПЛАН. Про визначну подію, що викликала широкий резонанс у професійних колах.
СОТРУДНИЧЕСТВО. Матеріали про цікаві форми співпраці бібліотек з установами державного і недержавного сектора.
IT (INFORMATIONTECHNOLOGIES). Все про впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у роботу бібліотечно - інформаційних установ: від початкової стадії автоматизації до сучасних проблем лідерів.
СТАНДАРТЫ. У статтях рубрики даються роз'яснення з питань застосування стандартів ( видавничих, бібліографічних ), використання систем класифікацій (УДК , ББК ).
ОБРАЗОВАНИЕ. До уваги читачів журналу пропонуються статті про нові тенденції в освіті та навчанні фахівців бібліотечно - інформаційної сфери, впровадження стандартів 3- го покоління, появі нових спеціальностей, про курси підвищення кваліфікації, гранти на освіту в країні (Росії) і за кордоном.
В МИРЕ. В рубриці публікуються матеріали про зарубіжні бібліотеки, бібліотечне законодавство, основні події у світі, про тенденції та напрямки розвитку бібліотечних установ.
КЕЙС. Рубрика об'єднує матеріали навчального і ознайомчого характеру про суміжні галузі знань, консультації, семінари.
ГАЛЕРЕЯ. Запрошує читачів журналу стати постійними фотокореспондентами. На сторінках рубрики розміщено цікаві світлини, де рука фотографа відобразила людину і книгу.
ПРОФИ . Статті, оцінки, думки про фахову літературу і пресу.
ОБЗОР. Огляд статей про новинки в різних сегментах літератури: літературі для дітей, художній та науково - популярній літературі.
А також новини, календар професійних подій.

     «Школьный психолог»
Методичний журнал для педагогів - психологів. Журнал виходить один раз на місяць.
Електронна адреса: http://psy.1september.ru

Основні рубрики журналу:
«Психология новой эры», «Метод в теории и на практике», «Психологические технологии», «Гильдия», «Вместе с учителем», «Вместе с родителями», «Личный опыт», «Коллеги», «Наши дети», «Психолог у доски», «Вести из регионов», «Игротека», «Из первых рук», «Мэтры», «Лирика», «Читатель на приеме/обратная связь», «Конкурс», «Всероссийская неделя психологии», «Репортаж», «Курсы повышения квалификации», «Методическая копилка», «Газета в газете», «Книга в газете», «Тест со всех сторон», «Архив», «Тезаурус», «Книжный шкаф».

    «Школьная библиотека»
Професійний інформаційно-методичний журнал для спеціалістів, які організовують бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва. Видається Російською шкільною бібліотечною асоціацією. Виходить п’ять разів на півріччя. У червні-липні не виходить.
Електронна адреса: http://schoollibrary.ioso.ru
E-mail: s-bibl@mail.ru
    Статті цього журналу піднімають проблеми дитячого читання. На сторінках журналу розміщено також цікаві ігри для дітей, бібліотечні уроки, різноманітні сценарії вечорів, ранків, конкурсів тощо, які сприяють залученню до читання дітей.
Цей журнал адресований шкільним бібліотекарям і методистам по роботі з дітьми. Висвітлює актуальну тематику інформаційно-бібліотечного простору (регулярно аналізуються матеріали міжнародних і регіональних конференцій, симпозіумів і семінарів), піднімає злободенні питання, такі, як підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів, використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах шкільних бібліотек і медіатек.
Основні рубрики: «Культура чтения», «Повышаем квалификацию», «В объективе – регион», «Конференции, совещания, материалы», «Библиограф рекомендует», «Сценарии» та ін.


    


© 2008 - 2019. Всі права захищені. Copyright Миколаївська обласна бібліотека для дiтей ім. В.Лягіна та партнери.  При використанні матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове.