Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна - Книжкова галактика


Електронні ресурси  Віртуальні книжкові виставки  «Майстер-клас» - книжки для вас


Закони повинні для всіх мати однаковий зміст
                              Шарль-Луї де Монтеск'є

   Право, закони супроводжують людину все його життя. Щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи права і законні інтереси інших, потрібно знати закони.
   Книги, представлені на нашій виставці, допоможуть тобі набути необхідних знань про твої права і обов’язки, освоїти ази правової освіти, оволодіти основами юриспруденції, стати компетентною людиною у суспільному житті суспільства.


   Україна.Конституція(1996).
Конституція України [Текст] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. / Україна. Конституція. - К. : Преса України, 1997. - 80 с.

   Конституція – це основний закон держави, в якому регламентуються найважливіші, з погляду держави, відносини у сфері державного устрою, організації й функціонування органів держави, правового статусу особи.

   Пометун, О. І.
Практичне право. 8 клас [Текст] : навч. посібник / О. І. Пометун, Т. О. Ремех, І. М. Гейко ; за ред. О.І. Пометун. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А. С. К., 2004. - 207 с.

   У посібнику подані завдання і вправи, що відповідають віковим особливостям підлітків; основні правові норми, що стосуються неповнолітніх громадян України; корисні поради як дітям, так і їх батькам, учителям. Викладено матеріал, який сприятиме розвиткові особистості, вихованню в неї соціально активної і компетентної позиції.

   Мороз, О. О.
Про Землю, Конституцію і не тільки [Текст] : публіц. вид. / О. О. Мороз ; упоряд. С. Широков. - К. : Ред. газ. "Товариш", 2000. - 120 с.

   У книзі відомого політика, народного депутата України, вміщено його роздуми щодо проблем, які найбільше хвилюють і народ, і тих же політиків: земля – кому вона повинна належати; державність – як її будувати, щоб Україна виросла до рівня передових країн Європи.
   Розрахована на широке коло читачів.

   Бармак, М. В.
Основи права [Текст] : довідник / М. В. Бармак, О. Я. Бармак. – 6-те вид., доп. і перероб. -Тернопіль : АСТОН, 2006. - 384 с. – (Кишеньковий довідничок)

   У довіднику подано короткий виклад теорії права, основних положень конституційного, цивільного, господарського, трудового, сімейного, адміністративного та кримінального законодавства України.

   Лінецький, С. В.
Основи правознавства. 9 клас [Текст] : навч. посібник / С. В. Лінецький. - К. : А.С.К., 2000. - 271 с.

   Навчальний посібник містить систематизований виклад знань з основ правознавства. На основі діючої шкільної програми з основ правознавства, затвердженої Міністерством освіти України, тлумачаться основні юридичні терміни.
   Дана книга також стане у пригоді абітурієнтам, слухачам підготовчих курсів і всім тим, хто цікавиться питаннями сучасного правознавства та державотворення.

   Популярна юридична енциклопедія [Текст] : довід. вид. / кол. авт.: В. К. Гіжевський та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

   У книзі вміщено понад 1500 статей, в яких даються визначення і тлумачення основних юридичних термінів і понять, що найчастіше вживаються у нормативно-правових актах, навчальній та науковій літературі. Подана термінологія використовується в Конституції України, кодексах та інших законодавчих актах.

    Пометун, О. І.
Права людини [Текст] : навч. посібник для 10 (11) кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. - К. : Літера ЛТД, 2008. - 192 с. : ілюстр.

   Навчальний посібник побудовано відповідно до програми з курсу «Права людини». Вміщено матеріали для проведення уроків з використанням інноваційних технологій навчання – інтерактивних, критичного мислення та дебатних.
   Призначений для учнів шкіл з поглибленим вивченням правознавства, ліцеїв і гімназій. Буде корисний для вчителів і методистів.

    Павленко, Ю. О.
Захист прав дитини : підсумки першого року діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка (серпень 2011 - серпень 2012) [Текст] / Ю. О. Павленко. Аналітичний звіт за результатами дослідження у межах проекту "Права дитини в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності" / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Л. С. Волинець ; ред. І. М. Ілляш. - К. : [б. в.], 2012. - 56 с.+155 с. : ілюстр.

   Звіт про проведення моніторингу рішень центральних органів виконавчої влади з питань захисту прав дитини.

   Малишко, М. І.
Екологічне право України [Текст] : навч. посібник / М. І. Малишко ; за ред. В. З. Янчука. - К. : Юридична книга, 2001. - 392 с.

   У навчальному посібнику на основі аналізу Конституції України та інших правових актів у екологічній сфері розглядаються поняття і система екологічного права, основні джерела екологічного законодавства, екологічно-правовий статус людини та громадянина, управління і контроль в екологічній сфері, юридична відповідальність за екологічні порушення.
   Для студентів юридичних спеціальностей та всіх, хто вивчає і розв’язує екологічні проблеми.

   Тищенко, Г. В.
Екологічне право [Текст] : навч. посібник / Г. В. Тищенко. - К. : Юмана, 2001. - 256 с.

   У навчальному посібнику розглядаються предмет, методи, джерела та система екологічного права. Аналізується законодавство України, яке регулює екологічні правовідносини; розкриваються особливості права власності на природні ресурси, правового механізму забезпечення екологічної безпеки тощо.

   Орлов, П.І.
Основи правознавства [Текст] : наук.-попул. вид. / П. І. Орлов.- Донецьк : Альфа –прес, 2004.- 304 с.

   Науково-популярне видання з питань правознавства підготовлене на ґрунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін у чинному законодавстві України. Розглянуто питання державного і правового розвитку України; визначено головні інститути держави і права, основні положення конституційного, адміністративного, цивільного, природоохоронного, трудового і кримінального прав,тенденції розвитку цих галузей в Україні.
   Головна мета видання - сприяти формуванню у громадян, передусім молоді, правової свідомості та правової культури, вихованню почуття людської гідності, розумінню соціальної цінності права.Ця книжка стане у пригоді усім, хто займається правовою самоосвітою, цікавиться питаннями правознавства - практично усім громадянам.

   Іванов, В. М.
Історія держави і права України [Текст] : навч. посіб. / В. М. Іванов. - К. : Атіка, 2003. - 416 с.

   У навчальному посібнику висвітлюються суспільно-політичний лад, державний устрій і право України - від найдавніших часів до сьогодення. Матеріал подано відповідно до програми курсу" Історія держави і права України" у вищих юридичних навчальних закладах. Посібник містить словник термінів, коротку хронологію історії держави і права України, список джерел, підручників, навчальних посібників, спеціальної та історичної літератури.

   Атамась, Г.О.
Правознавство [Текст] : навч. посібник / Г. О. Атамась, А. П. Шелепов, А. М. Якутка. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 252 с.

   У посібнику висвітлено основні питання теорії держави та права, конституційного права України та основних галузей права: цивільного, шлюбно-сімейного, трудового та кримінального.
    Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться питаннями права.

    Інформаційне законодавство [Текст] : зб. законодав. актів у 6 т. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; за заг. ред.: Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. - К. : Юрид. думка, 2005.
Т. 1 : Інформаційне законодавство України. - 2005. - 411 с.

   У цьому томі зібрані основні акти в галузі інформаційного законодавства: відповідні положення чинної Конституції України, закони України про інформацію, засоби масової інформації, про інформатизацію та інші.
   Для юристів-практиків, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, науковців, журналістів, аспірантів та студентів та усіх, хто цікавиться питаннями правого регулювання інформаційних відносин.

© 2008 - 2019. Всі права захищені. Copyright Миколаївська обласна бібліотека для дiтей ім. В.Лягіна та партнери.  При використанні матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове.